Yhdistys ja yhteystiedot

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö, ja kohderyhmänämme ovat 6-29-vuotiaat nuoret. 4H-järjestöön kuuluu lähes 70 000 jäsentä. 4H-yhdistyksiä on yli 200 eri puolilla Suomea.

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-työelämäkurssit syventävät nuoren osaamista. Innostunut nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen yritysohjaajan tukemana. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

Kasvatusajattelumme perustan muodostava neljä H-kirjainta ja Tekemällä oppimisen käytännönläheinen toimintamenetelmä. Näistä lähtökohdista järjestö toteuttaa yrittäjyys- ja kansalaiskasvatusta. Neljän H:n perustana ovat sanat HeadHandsHeart, Health, suomeksi Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. 

Kurikan 4H-yhdistyksen perustoiminnan painopisteitä ovat:
1) Laadukas kerhotoiminta: Tarjoamme matalankynnyksen harrastustoimintaa kaikille aina eskari-ikäisistä lähtien ja koemme kerhotoimintamme erittäin tärkeäksi ja kasvatuksellisesti arvokkaaksi nuorisotyöksi. 

2) Nuorten työelämäkurssit ja nuorten työllistäminen: Työllistämme nuoria ympäri vuoden ja tarjoamme nuorelle ensimmäisiä kokemuksia työelämään aina 13-vuotiaasta alkaen.

3) Nuorten yrittäjyys: Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa toimintaamme, jo 13-vuotiaana nuori voi perustaa oman yrityksensä ja tienata työllistäen itsensä ja saaden arvokasta kokemusta tulevaisuuden työelämää varten. 

Paikallisyhdistyksemme Kurikassa on toiminut vuodesta 1933 saakka, kuluva vuosi on siis toimintamme 84. vuosi. Vuoden 2009 kuntaliitoksen myötä Jurvan 4H-yhdistyksen toiminta lakkautettiin ja liitettiin Kurikan 4H-yhdistykseen. Teemme runsaasti yhteistyötä Kurikan kaupungin nuorisotoimen kanssa mm. osallistumalla viikoittain nuorisotilojen valvontaan. Yhteistyössä toteutamme vuoden aikana myös useita yhteistapahtumia, päiväleirejä ja muita aktiviteetteja paikkakunnan nuorille. Vuoden aikana teemme yhteistyötä myös useiden paikallisyhdistysten kanssa tarjoten paikkakunnalla toimintaa ja muita aktiviteetteja - yhteistyössä on voimaa!
 

4H-toiminta on kansalaiskasvatusta, jossa työelämävalmiuksilla ja yrittäjyyskasvatuksella on keskeinen asema.

Lapsi- ja nuorisojärjestönä 4H:lla on kasvatustehtävä. 4H:n kasvatustavoitteena on lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Toimintamenetelmänä on amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn ajatuksiin perustuva Tekemällä oppiminen (Learning by doing).

Toiminta perustuu kahteen toimintamalliin: kolme askelta työelämään sekä Tekoja lähellä ja kaukana.

Kolme askelta työelämään -toimintamalli on 4H-järjestön vastaus nuorten syrjäytymistä koskeviin ajankohtaisiin haasteisiin. Sen avulla tuetaan nuorten elämänhallintaan liittyvien taitojen kehittymistä sekä nuorten kasvua työelämään ja yrittäjyyteen. Kolme askelta työelämään -toimintamalli tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja nuorisotakuulle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kolme askelta työelämään -toimintamalli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, koulutukset, työllistäminen ja nuorten omat yritykset.

Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli kuvaa 4H:n kansalaiskasvatusta. Siinä yhdistyvät nuorten oman toiminnan tukeminen ja nuorten tekeminen. 4H haluaa tukea nuorten mahdollisuuksia oppia erilaisia tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa – kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi. Nuorilla on kyky ja halu olla aktiivisia toimijoita omissa lähiyhteisöissään ja koko maailmassa.

Aktiivinen kansalaisuus toteutuu parhaiten käytännön tekoina, jotka lisäävät hyvinvointia lähellä ja kaukana. Tekoihin sisältyvät tutut 4H-aiheet: puutarha ja viherympäristö, metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia, kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys. Teoissa toteutuu kestävän kehityksen mukainen ajattelutapa.

_________________________

YHTEYSTIEDOT:
_________________________

 
puh. 040 517 5017
tarja.tastula@4h.fi

Kurikan toimisto:
Nuorisotalo Kurnu
Keskuspuistikko 20
61300 KURIKKA

Jurvan toimisto:
Jurvan yhteispalvelupiste
Kauppatie 3 E 
66300 JURVA
______________________________

4H:n maskotti, Topi-nalle, on mukana tapahtumissamme.

4H-perinteiden ylläpitoa: Kielo-vasikan luovutustilaisuus 21.2.2014